Om Oss

Ordningsvaktservice är Karlstads största ordningsvaktsförening. Föreningen är en kamratförening som leds av en styrelse som årligen väljs av föreningens årsmöte.

Föreningen bildades 1990 av 12 medlemmar. För närvarande är vi 56 medlemmar. Vi har genom året sökt personer med skiftande bakgrund för att få stor bredd på föreningen. Huvuddelen av våra medlemmar har ett ordinarie jobb och har ordningsvaktstjänsten som bisyssla. Inom föreningen har vi samlat personer med bakgrund som ex. lärare, sjuksköterskor, väktare, fritidspedagoger, försäljare, studerande osv.

Vi har en mångårig erfarenhet/tradition av främst arbete i Karlstad men även på många andra orter i Värmland, samt även på några orter i övriga Sverige. Vad det gäller Karlstad har vi stor kunskap om både lokaler, besökare och arrangörer. Förutom tillgång till många och bra utbildade ordningsvakter har vi all tänkbar utrustning, ex. radioapparater, sjukvårdsutrustning, skyddsutrustning (hjälm, m.m.) Vi har även ett mycket bra samarbete med olika myndigheter ex. Polis, Skola, Räddningstjänst, m.m.

Utbildning

Ordningsvakter får sin utbildning genom polisens försorg. Förutom grundutbildningen måste alla gå en repetitionsutbildning hos Polisen minst vart tredje år. Föreningen kompletterar med internutbildning i egen regi eller genom att låna in föreläsare.
Ex. på genomförd utbildning:

– Juridik för ordningsvakter.
Greppteknik.
– Narkotika utbildning.
– Föreläsning nazism, rasism, efter den nya lagstiftningen.
– Brandskyddsutbildning för Löfbergs Arena.
– Stress och krishantering.
HLR utbildning.
– Repetitionsutbildning sjukvård.
– Förberedande utbildning för nya medlemmar.
– Repetitionsutbildning akutsjukvård.
IMF.
Arenautbildning.