Om Oss

Välkommen till Ordningsvaktservice Karlstad

Ordningsvaktservice är Karlstads största ordningsvaktsförening. Föreningen är en kamratförening vars styrelse väljs vid föreningens årsmöten.

Vi tillhandahåller ordningsvakter för konserter, idrottsevenemang festivaler och restauranger och vi har stor erfarenhet av att bemanna evenemang genom våra mångåriga samarbeten med bland många andra:

Karlstads kommun

Färjestad BK

Live Nation

Karlstad Fotboll

Löfbergs ARENA

Scandic Hotels

Great Event of Karlstad

IF Boltic

IF Göta Karlstad

Hembygdsgården Ransäter

Värmlands Dragspelsförbund

Vi har även ett mycket bra samarbete med olika myndigheter, t.ex. Polismyndigheten, skolor, Räddningstjänsten m.fl.

Vi har en mångårig erfarenhet av främst arbete i Karlstad men även på många andra orter i Värmland, samt även på några orter i Sverige. I Karlstad har vi stor kunskap om både lokaler, besökare och arrangörer. Förutom många och bra utbildade ordningsvakter har vi all tänkbar utrustning, t.ex. radioapparater, sjukvårdsutrustning och skyddsutrustning. Vi jobbar minst 2 och upp till mer än 40 ordningsvakter samtidigt i en tydlig organisation med vaktchef och gruppchefer vid behov.

Föreningen bildades 1990 av 12 st medlemmar. För närvarande är vi ca 50 medlemmar. Vi har genom året sökt personer med skiftande bakgrund för att få stor bredd på föreningen. Huvuddelen av våra medlemmar har ett ordinarie jobb och har ordningsvaktstjänsten som bisyssla. Inom föreningen har vi samlat personer med bakgrund som t.ex. lärare, sjuksköterskor, väktare, fritidspedagoger, försäljare och studerande.

Utbildning

Ordningsvakter får sin utbildning genom Polismyndighetens försorg. Förutom grundutbildningen måste alla ordningsvakter gå en repetitionsutbildning hos Polismyndiheten minst vart tredje år. Föreningen kompletterar med internutbildning i egen regi och genom externa utbildare.

Exempel på genomförda utbildningar:

– Juridik för ordningsvakter.
Greppteknik.
– Narkotikautbildning.
– Föreläsning om nazism och rasism.
– Brandskyddsutbildning för Löfbergs Arena.
– Stress och krishantering.
HLR utbildning.
– Repetitionsutbildning sjukvård.
– Förberedande utbildning för nya medlemmar.
– Repetitionsutbildning akutsjukvård.
– Ingripande Mot Folkmassa (IMF).
Arenautbildning.